SPØRSMÅL OG SVAR

Ofte stilte spørsmål og svar

Jeg har lyst til å sende nakenbilde til kjæresten min. Er det lov?
I utgangspunktet er alle seksualiserte bilder av barn under 18 år ulovlige. Lovbestemmelsen i straffeloven § 311 er imidlertid laget for å beskytte den mindreårige, og du vil derfor normalt ikke bli straffet for å ta nakenbilder av deg selv.

Dersom kjæresten din er omtrent like gammel som deg og er over 16 år, og du vet på forhånd at kjæresten din ønsker slike bilder av deg, vil du normalt ikke bli straffet for å sende bilder av deg selv til kjæresten din.

Straffeloven § 305 sier at det kan være straffbart å vise «seksuelt krenkende (...) atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år». Dersom du er over 15 år, og kjæresten din er under 16 år, kan det derfor være straffbart for deg å sende nakenbilder av deg selv, selv om kjæresten din ønsker slike bilder av deg.

Selv om det i en del tilfeller ikke er straffbart for deg å sende nakenbilder av deg selv til kjæresten din, er det viktig å tenke på at det kan være straffbart for kjæresten din å ha nakenbilder av deg. Se neste spørsmål.

Er det ulovlig å ha lagret nakenbilder av noen under 18 år på telefonen?
Det er i utgangspunktet ulovlig å ha nakenbilder av barn under 18 år. Dette er fordi nakenbilder av barn under regnes som «fremstillinger som seksualiserer barn» etter straffeloven § 311.

Det står i § 311 at straffen kan falle bort dersom gutten/jenta har et nakenbilde av noen som synes det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten), gitt at de er omtrent like i alder og utvikling og den som blir avbildet, er mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å dele bildet videre.

Kan jeg straffes for å ha videresendt eller vist fram nakenbilder jeg har fått av andre?
Det er ikke lov å vise fram eller videresende nakenbilder av barn under 18 år. Dersom du er over 15 år og du har vist fram eller videresendt slike bilder, så kan du som utgangspunktet straffes for det. Dette gjelder uavhengig av om du sendte bildene for å være morsom, for å erte, mobbe eller om det er andre grunner.

Jeg har fått nakenbilder av andre som jeg ikke har spurt om. Kan jeg straffes for det?

Det er ulovlig både å få og beholde nakenbilder av barn under 18 år. Men dersom du uten å vite om det på forhånd eller uten å ønske det plutselig får nakenbilder av barn under 18 år, så kan du som utgangspunktet ikke straffes for det. Velger du å beholde bildene så kan det være straffbart for deg selv om du i utgangspunktet ikke ønsket å motta dem. Hvis du får slike bilder så si ifra til en voksen eller til politiet, og deretter slett bildene.

Er det ulovlig å filme noen som har sex?

Det er ulovlig å filme noen som har sex der en eller begge er under 18 år. Det er fordi det regnes som produksjon av «fremstillinger som seksualiserer barn eller fremstillinger som viser seksuelle overgrep mot barn» i straffeloven § 311. Det er ulovlig å filme dette selv om de to som blir filmet er over den seksuelle lavalder på 16 år, og det er lov for dem å ha sex.

Er det lovlig å selge nakenbilder av seg selv?

Det står i straffeloven § 311 første ledd, bokstav b, at det er straffbart å selge nakenbilder av noen under 18 år. Hvis det kun er deg som er avbildet på bildene, og du har tatt dem frivillig, så vil du normalt ikke bli straffet for forsøke å selge dem. Det er ulovlig for noen å kjøpe bildene. Dette gjelder selv om du av ulike grunner ønsker å selge dem, og uansett om du får betaling eller ikke. Det er noen få unntak fra dette, beskrevet i spørsmålene over.

Noen prøver å tvinge meg til å sende nakenbilder

Det er forbudt å tvinge deg til å sende nakenbilder. Det er flere lovbestemmelser i straffeloven som kan gjøre dette straffbart. Blant annet kan det være straffbart etter straffeloven § 311 om produksjon av seksuelle fremstillinger, som f.eks. bilder av barn og/eller § 251 om tvang.

Dersom noen forsøker å tvinge deg til å sende nakenbilder bør du vurdere å avbryte kontakten og blokkere personen. Da er det kanskje ikke en person som det er verdt å ha kontakt med.

Kan jeg straffes for å ha sendt nakenbilder av meg selv til andre?

Det å sende nakenbilder av seg selv til noen under 16 år, regnes som «seksuelt krenkende atferd» og er forbudt etter straffeloven § 305. Det kan også være forbudt å sende nakenbilder av deg selv til noen over 16 år dersom den du sender bilder til ikke ønsker det. Det er fordi det regnes som «seksuelt krenkende atferd» overfor noen som ikke har samtykket i det, som står i straffeloven § 298.

Noen har sendt meg dickpicks og andre nakenbilder. Jeg vil ikke ha det. Hva skal jeg gjøre?
Det er ikke lov for noen å sende deg slike bilder uten at du vil ha det. Det kan være straffbart etter flere bestemmelser i straffeloven.

  • Dersom bildene viser noen under 18 år, regnes det som å dele seksualiserte bilder av barn, noe som er straffbart etter straffeloven § 311.
  • Hvis du er under 16 år kan det regnes som seksuelt krenkende atferd overfor deg, noe som er straffbart etter straffeloven § 305.
  • Er du over 16 år, og du ikke har bedt om slike bilder, så kan det regnes som seksuelt krenkende atferd overfor noen som ikke har samtykket til det, etter straffeloven § 298.

I noen tilfeller kan det også regnes som skremmende eller plagsom atferd, og være straffbart etter straffeloven § 266.

Får du slike bilder så si ifra til en voksen som kan hjelpe deg, eller til politiet.


Svarene er laget i samarbeid med Kripos. Har du flere spørsmål? Kontakt politiet på telefonummer 02800.